Korzyści z prowadzenia programu lojalnościowego

U podstaw funkcjonowania każdej firmy leży pozyskanie i utrzymanie klienta. W miarę rozwoju firmy istnieje potrzeba sięgania po coraz to nowsze narzędzia. Obecnie nie wystarczy już reklama i promocja produktów. Należy zapewnić klientowi coś więcej odpowiadając na jego potrzeby budowania długotrwałych relacji.

Program lojalnościowy to świetne narzędzie do zwiększenia popularności firmy oraz sprzedaży produktów lub usług. Umożliwia firmie skuteczne podtrzymanie oraz budowanie relacji z klientem.

Popularnym przykładem programu lojalnościowego jest premiowanie klienta punktami za każdy jego zakup. Po uzyskaniu przez niego odpowiedniej ilości punktów wymienia je na nagrodę. Wiele badań mówi jednogłośnie - programy lojalnościowe są efektywne i mają realny wpływ na sprzedaż. Mało tego, są coraz bardziej popularne i lubiane przez klientów.

Program lojalnościowy z właściwie dobraną strategią pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów innych form reklamy i promocji przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży produktów lub usług.

Badania rynku potwierdzają, że programy lojalnościowe są efektywne i mają realny wpływ na sprzedaż. Ponad połowa Polaków przyznaje, że bierze udział przynajmniej w jednym programie lojalnościowym lub posiada kartę stałego klienta. 30% uczestników programów lojalnościowych deklaruje, że przynależność do programu spowodowała, że częściej decydują się na zakupy w danej firmie, zaś co dziewiąty respondent przyznaje, że przystąpienie do programu spowodowało wzrost zainteresowania innymi rodzajami usług lub produktów danej firmy.